Bøyleskilt

Bøyleskilt utenfor bedriften sier litt om hvem dere er. På industriområder og andre større eiendommer, blir ofte bøyleskilt brukt for å vise oversikt over området.

Bøyleskiltene leveres i alle farger, med og uten lys, og de kan monteres hvor som helst. Under ser du bilde av et bøyleskilt til Norsk Spesialolje på Rafnes.

Bøyleskilt for Norsk Spesialolje

Bøyleskilt for Norsk Spesialolje