Universell utforming

For et mer inkluderende samfunn.

Universell utforming er en måte å tenke på. Et bygg som er universelt skiltet, skal være lett å orientere seg i ved hjelp av god design og riktige løsninger.

Vi har kompetansen og produktene du trenger.