Infoskilt

Et infoskilt er et lett oppfattelig skilt som gir viktig informasjon eller instrukser.

Vi leverer alle typer infoskilt, enten det skal være inne eller ute. Et infoskilt kan lages i forskjellige matrialer, og former. Vi produserer plastskilt, aluminiumsskilt, akrylskilt, glasskilt og mye mer. Kontakt oss for mer informasjon om infoskilt.